Rodzice

Informacje dla rodziców

 Roczny plan zebrań z rodzicami rok 2017 - 2018  

Wysokość składek i zasady ich płatności ustalona przez Radę Rodziców dnia 7 września 2017r.

• Wysokość składki na Komitet Rodzicielski w szkole 25 zł na rok na każde dziecko - wpłaty dokonujemy u wychowawcy klasy

• Wysokość składki na Komitet Rodzicielski w przedszkolu  40 zł na rok - wpłaty dokonujemy u wychowawcy

• Ubezpieczenie 27 zł na pierwsze dziecko, 13,50 zł  na kolejne dziecko.