Rodzice

Informacje dla rodziców

Rok szkolny 2018/2019

Roczny plan zebrań z rodzicami rok 2018 - 2019 

►Wysokość składek i zasady ich płatności ustalona przez Radę Rodziców dnia 5 września 2018r.

►Wysokość składki na Komitet Rodzicielski w szkole 25 zł na rok na każde dziecko - wpłaty dokonujemy u wychowawcy klasy

►Wysokość składki na Komitet Rodzicielski w przedszkolu 40 zł na rok - wpłaty dokonujemy u wychowawcy

►Ubezpieczenie 28 zł na pierwsze dziecko, 14 zł na kolejne dziecko.

Rok szkolny 2017/2018

 Roczny plan zebrań z rodzicami rok 2017 - 2018  

Wysokość składek i zasady ich płatności ustalona przez Radę Rodziców dnia 7 września 2017r.

• Wysokość składki na Komitet Rodzicielski w szkole 25 zł na rok na każde dziecko - wpłaty dokonujemy u wychowawcy klasy

• Wysokość składki na Komitet Rodzicielski w przedszkolu  40 zł na rok - wpłaty dokonujemy u wychowawcy

• Ubezpieczenie 27 zł na pierwsze dziecko, 13,50 zł  na kolejne dziecko.