Projekt „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz”

Projekt „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz”

 „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz”

zostają zawieszone z  uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.  


Pragniemy poinformować, iż w Szkole Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej 1918r. realizowany jest projekt pt.:
„Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz”
Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wśród uczniów w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi im. Kompanii Powidzkiej 1918r. w terminie
IX.2018 –XII.2020r. poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych wśród uczniów,
nabycie umiejętności i kompetencji u nauczycieli oraz doposażenie 2 pracowni przedmiotowych umożliwiających utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, a także wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po przez zakup doposażenia i realizacje zajęć edukacyjnych oraz poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Wartość projektu: 185 420,00
Dofinansowanie projektu z UE: 176 145,00


HARMONOGRAM REALIZACJI UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE  I półrocze 2019/2020  


Regulamin przyznawania stypendium w ramach projektu

,,Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz"   

 


HARMONOGRAM REALIZACJI UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE II półrocze 2019/2020