Zakres obszarów na rok szkolny 2016/2017

Zakres obszarów na rok szkolny 2016/2017

 
PROJEKT EDUKACYJNY w Gimnazjum im. Kompanii Powidzkiej 1918r. w Powidzu

Zakres obszarów na rok szkolny 2016/2017


1. Grażyna Niedzielska

Samorząd lokalny

1. Moja gmina i mój samorząd.
2. Wizerunek mojej szkoły w gminie.
3. Aktywność obywatelska w gminie.


2. Sławomir Skudzawski

Historia

1. Historia nauczycielką życia.
2. Badania archeologiczne w Powidzu.
3. Dzieje szkoły w Powidzu.
4. Turystyka w Gminie Powidz.


3. Jolenta Lange- Chwiłka

Zdrowotny

1. Promujemy zdrowy styl życia.
2. Zdrowo się odżywiamy.
3. Nikotyna a zdrowie człowieka.
4. Wolny czas nastolatka.


4. Magdalena Kopciuch

Geografia, biologia

1. Co możemy zrobić, aby nasze domy były bardziej ekologiczne ?
2. Jak dojechać do Kopenhagi ?
3. Jak kwaśne deszcze wpływają na środowisko ?


5. Małgorzata Turonek

Lokalny

1. Moja miejscowość w obiektywie.
2. Czas wolny, dawniej i dziś.
3. Osoby niepełnosprawne w mojej miejscowości.


6. Radosław Czapliński/ Ewelina Kozłowska

Sport, turystyka

1. Jak zachęcić naszych uczniów do czynnego uprawiania sportu?
2. Jak zmieniał się przemysł motoryzacyjny na przestrzeni wieku?
3. Jakie dyscypliny sportowe można uprawiać w naszym regionie ?
4. Jak promować sport w naszej szkole?


7. Eliza Marcinkowska

Kulturalno- lokalny

1. Regiony dobrego smaku w Niemczech ( Kuchnia niemiecka ).
2. Niemcy jako kraj atrakcyjny turystycznie.
3. Zwyczaje bożonarodzeniowe w krajach DACH.
4. Szlakiem niemieckich bajkopisarzy.
5. Promocja Powidza ( szkoły ) w Europie.


8. Monika Brzana

Kulturalno- lokalny

1. Kuchnie Europy.
2. Taniec w Europie.
3. Sąsiedzi Polski.


9. Dorota Wareńczak

Kulturalno- językowy


1. System edukacji w Wielkiej Brytanii.
2.Gazetka szkolna LUSTRO

10. Magdalena Lauer

Zdrowotny


1. Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
2. Zagospodarowanie wolnego czasu.
3. Wpływ reklamy na życie człowieka.

11. Danuta Kubów

Kultura, media

1. Reklama w naszym życiu.
2. Media i ich rola we współczesnym świecie.
3. Odbiór i analiza dzieł sztuki.
4. Literatura a patriotyzm.


12. Dorota Kaźmierska

Religia, informatyka i zajęcia techniczne


1. Polscy święci XX wieku.
2. Biblia w życiu człowieka.
3. Rok liturgiczny w Kościele.
4. Pontyfikat papieża Jana Pawła II.
5. Sanktuaria maryjne w Polsce.
6. Internet w życiu człowieka i społeczeństwa. Komunikacja międzyludzka.
7. Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły. Znaki drogowe i sygnalizacja świetlna.

13. Renata Lange

Sport, zdrowie i kultura

1. Promowanie sportu i rekreacji w naszej gminie.
2. Integracja niepełnosprawnych ze środowiskiem.
3. Wykorzystanie warunków naturalnych w organizowaniu czasu wolnego.


14. Karolina Woźniak

Fizyczny


1. Domowe laboratorium fizyczne.
2. Prąd elektryczny zjawiskiem fizycznym.
3. Fenomen wody.
4. Newton, Pascal i inni- prawa, zasady, legendy.
5. Siły w przyrodzie.