Komunikaty

Komunikaty

     

  LISTA DODATKOWA PRZYJĘTYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA W POWIDZU NA ROK 2020/2021

LISTA PRZYJĘTYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA W POWIDZU NA ROK 2020/2021

        •   Lista zakwalifikowanych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/ 2021

 • HARMONOGRAM postępowania rekrutacyjnego do  Szkoły Podstawowej i Przedszkola na rok szkolny 2020/2021

           


 • HARMONOGRAM REALIZACJI UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
  „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz” II półrocze roku szkolnego 2019/2020  


 • Postępowaniu rekrutacyjne do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu ogłasza wszczęcie w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy p-laod dnia 17 lutego 2020r. do dnia 20 marca 2020 r.  ( druki zgłoszeń można odebrać u wychowawców p-la, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły)         

  Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Gminnego w Powidzu   

 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w ZSP w Powidzu                       

 • HARMONOGRAM REALIZACJI UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
  „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz”   


 • HARMONOGRAM REALIZACJI UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
  „Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz” w zakładce Komunikaty 


 • „Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz”   


 • LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  W POWIDZU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 • LISTA PRZYJĘTYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA W POWIDZU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 • LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA W POWIDZU NA ROK SZKOLNY 2018/2019         


 • Projekt  "Placówka Podwórkowa" w ramach Programu " Rodzina to podstawa".   

 Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawiło Gminie Powidz propozycję udziału w projekcie „ Rodzina to podstawa” . Projekt obejmuje 7 gmin w Wielkopolsce : Kleczew, Powidz, Orchowo, Ostrowite, Czajków, Grabów, Kraszewice, Chocz i Gizałki. Realizacja projektu rozpoczęła się 01 marca 2018 i trwać będzie do 30 czerwca 2020r. (t. 28 miesięcy). Dzięki realizacji projektu na terenie wymienionych gmin powstaną „ Placówki podwórkowe” i dzieci w godzinach pozaszkolnych zostaną otoczone dodatkową opieką. Projekt skierowany jest nie tylko do dzieci , ale także dla rodziców. Obejmuje wsparcie pedagoga , psychologa i prawnika. W trakcie korzystania z poradnictwa, zapewnia się opiekę nad dzieckiem rodzica , który korzysta z poradnictwa. W ramach zajęć dzieci będą pod opieką animatorów oraz instruktorów prowadzących warsztaty plastyczne, teatralne, filmowe oraz zajęcia sportowe. Podczas zajęć przewidziany jest drobny catering (bułka , kanapka , jogurt , napoje). Dzieci uczestniczące w projekcie podlegają ubezpieczeniu NNW. W każdym roku trwania projektu zorganizowane zostaną 4 wyjazdy do kina/teatru/opery, na wydarzenie kulturalne, czy sportowe oraz w 2018 roku wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zajęcia uzupełniają zajęcia w świetlicy szkolnej i środowiskowej. Projekt przewiduje zakup materiałów do zajęć, takich jak: gry, puzle, książki , materiały do warsztatów i zajęć sportowych oraz zwrot kosztów za wynajem sal. Rodziny z pieczy zastępczej uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać z wsparcia wyjeżdżając na warsztaty wspólnie z dzieckiem. Projekt obejmuje również osoby niepełnosprawne , które mogą korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania.


 •   IV edycja Programu "Wzorowa  Łazienka”.    


 • Lista nowo przyjętych dzieci do przedszkola rok szkolny 2017/2018