Odpłatność za wyżywienie

Odpłatność za wyżywienie


Odpłatność za herbatę wynosi 16 zł na cały rok :

Należność w wysokości 16 zł należy uiścić w dwóch ratach:
I- do 15 października- 8zł ( I półrocze)

II- do 15 lutego 8zł ( II półrocze)

Odpłatność za obiad w stołówce szkolnej wynosi:

2.20zł  dla uczniów szkoły

5.10zł dla dzieci Przedszkola ( 1,53 śn.+2,55ob.+1,02podw.)

Ilość dni x kwota bazowa = należność do zapłaty

Należność należy uiścić z góry za dany miesiąc do 10 każdego miesiąca.

Nieobecność w danym miesiącu jest odliczana w następnym.

Wszelkie płatności należy regulować u Kierownika świetlicy – Magdaleny Lauer

Przerwa śniadaniowa:
Godz. 8.45-8.55 – klasy I-II, III, IV i VISP

Godz.9.40-9.50 – klasy V SP, I-III G


Przerwa obiadowa:

Godz. 11.30 – 11.50