Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

 świetlica szkolna czynna :

700 - 1500

Kierownik świetlicy szkolnej

mgr Magdalena Metler

Wychowawcy:

mgr Anna Nowaczyk

mgr Dorota Kaźmierska

mgr Tomasz Tritt

      Świetlica szkolna prowadzi  szereg zajęć dydaktyczno- wychowawczych, które  wpływą na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży.
Przeprowadzane są zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów, odbywają się także zajęcia praktyczno- techniczne rozwijające zdolności manualne.