Przedszkole

Przedszkole

Kominikat

Szanowni Rodzice

Po dokonaniu kalkulacji kosztów związanych z wyżywieniem dzieci w szkole i przedszkolu stawka dzienna wzrasta

od dnia 10 lutego 2020r z 2.20zł do 2.60zł w szkole, natomiast w przedszkolu z 5.10zł do 5.30zł.
(śniadanie 1.59zł, obiad 2.65zł, podwieczorek 1.06zł).

Wysokość opłaty uiszczana jest do 15 każdego miesiąca w poniedziałki i wtorki od 8.00 do 10.00.


 Godziny pracy przedszkola

700 - 1600


Grupa 3-latków 

wychowawca

mgr Weronika Borucka


Grupa 4- latków

wychowawca

mgr Anna Lipczyńska


Grupa 5-latków

wychowawca

mgr Ewa Jurga


Grupa 6-latków

wychowawca

mgr Anna Marciniak