Przedszkole

Przedszkole

 Godziny pracy przedszkola

700 - 1600


Grupa 3-latków 

wychowawca

mgr Weronika Borucka


Grupa 4- latków

wychowawca

mgr Anna Lipczyńska


Grupa 5-latków

wychowawca

mgr Ewa Jurga


Grupa 6-latków

wychowawca

mgr Anna Marciniak