Pracownicy

Pracownicy ZSP w Powidzu

Marzena Góralska - sekretarz szkoły
Violetta Majchrzak – pomoc administracji
Arleta Fijałkowska- intendent
Marian Staszkiewicz -woźny
Katarzyna Grochowiak - kucharka
Agnieszka Antczak - pomoc kuchenna
Maria Kulpńska - pracownik obsługi
Wiesława Lange - pracownik obsługi
Henryka Rurek- pracownik obsługi
Mirosława Czech - pomoc nauczyciela w przedszkolu, pracownik obsługi
Jolanta Kaźmierska - pomoc nauczyciela w przedszkolu, pracownik obsługi
Weronika Borucka – pomoc nauczyciela w przedszkolu,
Dorota Kołacińska - pracownik obsługi w przedszkolu