Pracownicy

Pracownicy ZSP w Powidzu

Marzena Góralska - sekretarz szkoły

Arleta Fijałkowska- intendent

Marian Staszkiewicz -woźny

Katarzyna Grochowiak - kucharka

Henryka Rurek - pomoc kuchenna

Marianna Miczyńska - pracownik obsługi

Maria Kulpńska - pracownik obsługi

Wiesława Lange - pracownik obsługi

Mirosława Czech - pomoc nauczyciela w przedszkolu, pracownik obsługi

Jolanta Kaźmierska - pomoc nauczyciela w przedszkolu, pracownik obsługi