Dokumenty

Dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami ZSP Powidz

Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w roku szkolnym 2019 - 2020

Statut szkoły obowiązujący d0 30.09.2019r.

Plan pracy szkoły 

Organizacja roku szkolnego 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Roczny plan zebrań z rodzicami 

 Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych