Dyrekcja

Dyrekcja ZSP

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu

mgr  Grażyna Niedzielska

tel. 632776123

e-mail : szkola@zsppowidz.pl

Wicedyrektor

mgr Sławomir Skudzawski

tel.632776123

e-mail:  sskudzawski@zsppowidz.pl