Rok szkolny 2017/2018

Biblioteka szkolna

Dzień 23 paździenika  na długo pozostanie w pamięci uczniów klasy I szkoły podstawowej. Tego dnia zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej.

uroczystość rozpoczęła się od   cześci artystycznej przygotowaną przez uczniów klasy IVa  i IV b  pod kierunkiem wychowawczyń Magdaleny Kopciuch i Anny Nowaczyk.

Następnie  wicedyrektor Sławomir Skudzawski i biblitekarz szkolny Dorota Kaźmierska  dokonali  pasowania uczniów na czytelnika symbolicznym ołówkiem.

Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki do książki.

Na zakończenie apelu bibliotekarz Dorota Kaźmierska  zaprosiła wszystkich uczniów do korzystania z zasobów bibliotecznych. 

Uczniowie klasy pierwszej przeszli do biblioteki szkolnej, gdzie zapoznanli się z regulaminem biblioteki szkolnej,  z pracą bibliotekarza i wypożyczli wybrane przez siebie książeczki.


 Spotkania czytelnicze " Cała Polska czyta dzieciom"


Bibliotekarz szkolny serdecznie zaprasza uczniów szkoły podstawowej na spotkania czytelnicze w ramach programu "Cała Polska czyta dzieciom". Spotkania będą odbywać się  w czwartki o godz. 730 .


Spotkanie z bajką


Bibliotekarz szkolny serdecznie zaprasza uczniów szkoły podstawowej klasy I i II na spotkania z bajką . Spotkania będą o
dbywać się we wtorki na piątej godzinie lekcyjnej.