Aktualności

Aktualności

News


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

01.09.2020

Jak co roku 1 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej 1918r. w Powidzu przywitali nowy rok szkolny. Dzieci i młodzież spotkała się ze swoimi rówieśnikami i wychowawcami w salach lekcyjnych,a inauguracja odbyła się z wykorzystaniem radiowęzła. Pani Dyrektor Grażyna Niedzielska przywitała uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły; przedstawiła zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie pandemii oraz życzyła wytrwałości i samych sukcesów. Wspomniane zostały także ważne wydarzenia z historii Polski.  Pan Dyrektor Sławomir Skudzawski odczytał list od Wójta Gminy Powidz Jakuba Gwita i Przewodniczącego Rady Gminy Filipa Muszyńskiego,kierowany do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły z okazji inauguracji roku szkolnego 2020/2021.

Następnie uczniowie klasy IV wierszami pożegnali wakacje i przywitali nowy rok szkolny po czym rozbrzmiał pierwszy dzwonek.

 

Zanurz twarz swą miedzy książki. Spójrz jak pachną wiedzą.

One Ci o całym świecie tak wiele powiedzą.

Przyswajanie nowych treści to nie żadna kara.

I przychodzi temu łatwiej kto się bardziej stara.

 

Gdy ambicję i ciekawość w parę połączymy

To z pewnością na świadectwach szóstki zobaczymy.

By za rok powitać lato radośnie i szczerze,

Niech się każdy do nauki od dzisiaj zabierze.

 

« inne aktualności