Aktualności

Aktualności

News


Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

02.05.2018

 Dnia 30 kwietnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym uroczyście obchodzono kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy II G, pod kierunkiem Pani Karoliny Woźniak.


Konstytucja 3 Maja została uchwalona 3. MAJA 1791 ROKU. Była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie.
Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji 3 Maja, byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj.
Ta ustawa zasadnicza, zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791r., była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania zmurszałego ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Istniała nagląca potrzeba uzdrowienia Polski, wyciągnięcia jej z anarchii i uczynienia rządną. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzona była w czasie zaborów przez patriotyczną część społeczeństwa polskiego. Pod koniec XIX wieku w Galicji obchody te przybierały doniosły charakter. Również w okresie międzywojennym rocznica ta była wielkim świętem państwowym. Jednak po II wojnie światowej w okresie Polski Ludowej zaprzestano obchodzenia tej uroczystości. Niedawno, a dokładnie 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił jako święto państwowe dzień 3 maja – to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji.
W naszej szkole kontynuujemy tą tradycję, wpisaną i głęboko zakorzenioną w naszej historii narodowej. Po to przypominamy karty historii, by czerpać z nich siłę i mądrość – wartości, które pozwalały Polakom przetrwać. 

Na zakończenie apelu zostały wręczone nagrody i dyplomy uczniom biorącym udział w różnych konkursach.

   

            

« inne aktualności